Print this page

Hvad er et ventilationsanlæg, og hvordan fungerer det?

Et ventilationsanlæg udskifter den brugte luft i din bolig og sørger for at holde luftfugtigheden nede. Samtidig forhindrer anlægget varmespild fra dit hus, så du både får en mindre varmeregning og skåner miljøet.

Varmegenvinding overføre energien ra den brugte udsugningsluft over til den friske luft, der blæses ind i huset. Derved reduceres energitabet i forhold til almindelig udluftning, hvor du får uopvarmet luft ind i din bolig. Der findes to hovedtyper af ventilationsanlæg:

  • Modstrømsvekslere
    I modstrømsveksleren mødes den kolde indblæsningsluft med den varme udsugningsluft. Når de to strømme blæser imod hinanden, på hver deres side af vekslerens plader, overføres varmen fra udsugningsluften til den friske luft der blæses ind i huset.

    Modstrømsvekslere varierer i effektivitet. De mest effektive genvinder op til 95 % af varmen fra udsugningsluften, mens de mindre effektive kan ligge noget lavere.
  • Rotationsvarmeveksler
    Denne varmevekslertype består af et langsomt roterende hjul, der indeholder nogle metalplader, som luften passerer igennem. Den ene halvdel af hjulet dækker udsugningskanalen, den anden dækker indblæsningen. Derved overføres varmen fra den udadgående luftstrøm til den indadgående

    Rotationsvekslerens varmegenvinding ligger omkring 80 %. Den er mindre følsom overfor tilisning end modstrømsveksleren, og kondensafløb er ikke nødvendigt. Men til gengæld lukker den en del af udsugningsluften med ind i huset igen.

Ligegyldigt hvilken vekslertype du vælger, får du et langt bedre indeklima med ventilation end ved udluftning via vinduer, døre og traditionelle ventilationsåbninger. Et ventilationsanlæg bruger strøm, men meget mindre end den energi, anlægget sparer dig for i form af reduceret varmetab. Selve veksleren er på størrelse med et lille køleskab. Som regel placeres den på et uudnyttet loft eller i dit bryggers.

Vil du se et ventilationsanlæg i drift?

Så kom forbi et af Brødrene Dahl's Klimacentre. Her kan du se varmepumper, pillefyr, ventilationsanlæg og andre klimaløsninger i aktion – og stille spørgsmål til vores klimaspecialister. Se åbningstider og adresser her.