Print this page

Hvad er et pillefyr og hvordan fungerer det?

Med et pillefyr kan du opvarme dit hus og dit varme vand. Det kan minde om et traditionelt olie- eller gasfyr. Blot med den væsentlige forskel, at der fyres med sammenpressede træspåner og savsmuld, kaldet træpiller.

Et pillefyr består af tre hoveddele: et træpillemagasi, en brænderog en kedel.

Træpillerne fylder du i magasinet, hvorfra de automatisk overføres til brænderen, efterhånden som der er behov for mere brændsel. I brænderen forbrændes træpillerne, og varmen optages i kedlen og ledes derfra rundt i radiatorer eller gulvvarme. Luften til forbrændingen leveres af en indbygget blæser.

Overordnet set skal du vælge mellem 2 typer pillefyr - det traditonelle eller det automatiske

Traditionel pillekedel med semirens

Automatisk pillefyr

Denne kedeltype skal manuelt rengøres og tilses med jævne mellemrum. Asken opsamles i en askeskuffe og skal tømmes cirka hver 14. dag.

Semirensesystemet sørger for, at kedlen holdes fri for aske, så den blot skal renses grundigt ca. én gang om året som del af serviceeftersynet. Monterer du en røggasføler, kan du nemt se hvornår det er tid til at rense kedlen.

Brænderen skal du også selv holde ren. Afhængig af kvaliteten af træpillerne vil der lægge sig aske og slagger i brænderen, som skal fjernes efter behov. Driften af kedlen styres nemlig efter behov. Det vil sige, at kedlen kun leverer varme, når der er brug for det, og kun i den mængde, der er nødvendig.

Et godt råd er, at når du fylder piller i magasinet, så tjek om du fortsat kan se hullerne i den plade som brænderen ligger på. Når du ikke kan se hullerne, er der behov for at du fjerner aske og slagger.

Om sommeren, når der ikke er behov for varme, starter kedlen kun, når der skal produceres varmt vand. Fordelen ved det traditionelle pillefyr er, at det er meget simpelt opbygget, og at vedligeholdelsen er yderst enkel at udføre. Også når man ikke er fagmand.

De nye automatiske pillefyr fungerer meget ligesom traditionelle olie- eller gasfyr.

Kedlen herunder brænderen og brændkammeret skal rengøres min. 1 gang om året. Ønsker du ikke at stå for rengøringen selv, kan du få din installatør til at stå for det i forbindelse med det årlige servicetjek.

Behovet for rengøring afhænger af kvaliteten af de træpiller du bruger. Jo bedre kvalitet - jo mindre rengøring.

Ved det årlige serviceeftersyn efterses kedlen og det fuldautomatiske rensesystem. Ved den lejlighed skiftes også de relevante sliddele.

Det primære arbejde består i at tømme askeskuffen to til tre gange om året – og så naturligvis fylde træpiller i magasinet, når det er nødvendigt.

Driften styres automatisk, og om sommeren, hvor der ikke er behov for varme, starter fyret kun, når der skal produceres varmt vand.

Du kan eftermontere udstyr hvis du har brug for det

Det varierer en del hvor meget udstyr der følger med pillefyret. Som regel kan du eftermontere udstyr, hvis du har brug for det - eller hvis du har et ældre pillefyr, som trænger til at blive opgraderet. Ekstraudstyr kan f.eks. være vejrkompensering, så kedlen reguleres efter udetemperaturen eller det kan være styring via din smartphone, tablet eller computer.

Vil du se pillefyret i drift?

Så kom forbi et af Brødrene Dahl's Klimacentre. Her kan du se varmepumper, pillefyr, ventilationsanlæg og andre klimaløsninger i aktion – og stille spørgsmål til vores klimaspecialister. Se åbningstider og adresser her.