Print this page

Hvad er en luft til luft varmepumpe, og hvordan fungerer den?

Varmepumpen bruger køleteknologi til at trække varme ud af luften udenfor og bruger varmen inde i huset. Luft til luft kan bruges som supplement til at opvarme dit hus, eller dele af det, men den kan ikke producere dit brugsvand.

En luft til luft varmepumpe består af to dele: en del der sidder uden for huset og en indedel der er placeret inde i huset. Udedel og indedel placeres så vidt muligt på hver sin side af en mur så rørstrækket mellem de to dele ikke bliver for langt. De fleste luft tilluft varmepumper indeholder nok kølemiddel til et rørtræk på ca. 7 meter. Indedelen monteres oftest i husets største opholdsrum.

Varmepumpen består af 4 hovedkomponenter: En fordamper der optager varmen fra luften, en kondensator der afgiver varmen, en kompressor der hæver temperaturen, og en ekspansionsventil der styrer trykket i kølekredsen.

Sådan virker luft til luft varmepumpen

I fordamperen optages energien fra luften udenfor. I fordamperen løber et kølemiddel, der koger ved minus 20 grader. Når kølemidlet koger fordamper det og dampen presses gennem kompressoren, der hæver dampens temperatur og tryk.

Dampen fortsætter fra kompressoren over i kondensatoren, som er placeret i indedelen. Her omsættes varmen fra dampen til den luft der er i huset via recirkulation, og dampen i det lukkede kredsløb afkøles, så den igen bliver til væske og løber tilbage i udedelen. Ekspansionsventilen i udedelen køler dampen yderligere ned og dampen omdannes til kølemiddel igen. Det sker ved, at ekspansionsventilen fjerner en del af trykket og herved sænker temperaturen yderligere. Kølemidlet er tilbage i fordamperen og processen gentages.

De bedste luft til luft varmepumper genererer op til 4,5 gange så meget varme som de forbruger i energi.

En luft til luft varmepumpe er både til opvarmning og nedkøling

Du kan godt opvarme et helt hus med luft til luft, hvis det er et mindre, velisoleret et af slagsen, men en luft til luft varmepumpe må ikke sidde som primær opvarmningskilde. Derfor egner luft ti lluft varmepumper sig bedst til at supplere din nuværende varmekilde f.eks. ved at varme en tage i huset op. Om sommeren kan de fleste luft til luft varmepumper ’vendes’, så de i stedet køler huset ned. Det er ekstra luksus til de sommerdage, hvor der bliver rigtig varmt inde i huset.

Billig og effektiv varmeløsning

Du opnår både besparelser og miljømæssige fordele ved at vælge luft til luft. Det er ikke nær så dyrt at installere som jordvarme eller en luft til vand varmepumpe. Luft til luft sparer dig for en pæn del af din varmeregning, og det er meget mere skånsomt mod miljøet end et oliefyr eller konventionel elvarme.

Vil du se en luft til luft varmepumpe i drift?

Så kom forbi et af Brødrene Dahl's Klimacentre. Her kan du se varmepumper, pillefyr, ventilationsanlæg og andre klimaløsninger i aktion – og stille spørgsmål til vores klimaspecialister. Se åbningstider og adresser her.